Skapa en stöttande omgivning

Resan att utvecklas som sångare kan vara kantad av negativa känslor i olika nyanser. Detta gäller egentligen för allt där vi strävar efter att utvecklas, men för sångare är det extra lätt att döma sig hårt - för det är ju det vi får lära oss! Att det tar tid att lära sig spela ett instrument håller de flesta med om, men när det gäller sång tror många att det är något man kan av sig självt eller inte…(och jag har seriöst undrat hur jag ändå kan ha så många kunder egentligen? 😂)

Resan att utvecklas som sångare kan vara kantad av negativa känslor i olika nyanser. Detta gäller egentligen för allt där vi strävar efter att utvecklas, men för sångare är det extra lätt att döma sig hårt - för det är ju det vi får lära oss! Att det tar tid att lära sig spela ett instrument håller de flesta med om, men när det gäller sång tror många att det är något man kan av sig självt eller inte…(och jag har seriöst undrat hur jag ändå kan ha så många kunder egentligen? 😂)

Myterna kring sång är många och hårt befästa, och som sångare är det viktigt att jobba med sig själv för att inte låta sig hindras av dessa. I detta utskick ska jag prata om vikten av en stöttande omgivning som ett sätt för att hålla sig positiv och inte fastna i frustration.

Att ta sig själv på allvar

Det är lätt hänt att att förminska sig själv som sångare fastän det egentligen är något som är viktigt för en själv, eller hur? Och så snart du inte tar dig själv på allvar blir det också mycket svårare att hålla motivationen uppe för både övning och utövning. Det blir enklare att vifta bort det och låta dina negativa röster ta över. Att ha en stöttande omgivning en väldigt bra komponent för att hålla dig på banan och ta dig själv och din sång på allvar!

En stöttande omgivning kan vara specifika personer eller ett visst sammanhang.

Stöttande personer

Stöttande personer kan vara vem som helst i din omgivning som är positivt inställd till det du gör. Det kanske kan vara en vän eller din partner, en kollega eller någon annan du känner. Att stötta varandra är också perfekt att göra med en annan sångare, eller någon som strävar mot något helt annat och vill ha stöd i att öva gitarr eller löpträning.

Stödet kan vara så enkelt som att be personen att fråga dig hur det går med sången då och då,

eller på ett mer organiserat där du “rapporterar” eller “övervakas”:

  • Mejla en veckorapport över din övning varje söndag eller månadsslut. Personen behöver knappt svara för att detta ska ha effekt. (Detta gjorde underverk för min övning! Magiskt!)
  • Personen kan övervaka din övningsdagbok på kylskåpet (om ni bor ihop) eller via ett delat Google-dokument

Ett mer organiserat stöd kan vara bra under extra tuffa perioder när du har svårt att tro på dig själv, när du vill komma igång att öva eller om du ska förbereda dig inför ett viktigt gig.

Kom ihåg att teknikens under gör att du enkelt kan rapportera via distans i form av mejl, vanliga meddelanden och röstmeddelanden (messenger, WhatsApp mm) eller som jag nämnde ovan via ett delat Google-dokument.

Stöttande sammanhang

Stöd kan också vara den inspiration, glädje och gemenskap man upplever tillsammans med andra. Det kan vara personer man sjunger eller spelar ihop med, pratar sång och kreativa processer med eller går en sångkurs tillsammans med.

Hur ser det ut för dig?

Nu kastar jag bollen till dig. Dags att reflektera över din omgivning och vad du behöver för att känna stöd. Det är såklart något som kan se väldigt olika ut från person till person och även något som kan förändras med tiden.

Oavsett hur det är för dig så är det bra att ha reflekterat över dina behov och hur du kan tillmötesgå dessa.

Hur ser din omgivning ut? 
- Har du stöttande personer runt dig? 
- Vem skulle kunna bli en stöttande person? 
- Har du ett stöttande sammanhang? 
- Vad skulle kunna bli ett stöttande sammanhang?

Behöver du...
- pepp för att hålla igång? 
- känna att det finns någon som tror på dig? 
- känna dig accountable (ansvarig) inför någon?
- inspireras av andras processer?
- vara i en struktur? (T ex träffa likasinnade varje torsdag?)
- känna gemenskap?
- dela dina känslor med andra?
...eller något annat?

Hur jag jobbar med stöttande omgivningar

Eftersom att jag vet hur viktigt det är att känna stöd från sin omgivning ser jag det som en viktig beståndsdel i alla mina kurser. Som kursledare vet jag att det är jag som sätter tonen och därför lägger jag stor vikt vid att skapa en avslappnad och tillåtande atmosfär i mina grupper (online eller fysiska) där alla får plats att växa.

På min 1-åriga sångkurs Flow bjuder jag t ex på middag innan kursen kör igång samt har en sluten Facebook-grupp där vi kan hålla igång samtalet och peppen även mellan träffarna. På så vis maximeras den stöttande faktorn under kursen!