Vad är Complete Vocal Technique?

En genomgång av den danska sångtekniken CVT/Komplett sångteknik

CVT, Complete Vocal Technique eller Komplett sångteknik - kärt barn har många namn, och om du är sångintresserad har du kanske hört talas om den här tekniken tidigare. Men vad är det egentligen för något? Låt oss reda ut saken.

 

Namnet

CVT står för Complete Vocal Technique och översätts till Komplett sångteknik på svenska. Det är en dansk sångteknik utvecklad av Cathrine Sadolin som skiljer sig från traditionell sångundervisning både praktiskt och teoretiskt. Cathrine Sadolin har grundat Complete Vocal Institute (CVI) i Köpenhamn som erbjuder utbildningar inom CVT på olika nivåer, där jag själv varit elev vid Vocal Academy och deras 3-åriga Teacher Diploma Course. Namnet ”Complete” kommer från att metoden strävar efter att omfatta röstens alla olika sound.

Ett sätt att organisera & navigera i rösten

CVT presenterar inte något nytt sätt att sjunga på, utan ett nytt sätt att organisera röstens olika sound i tydliga kategorier, och verktyg för att kunna förflytta sig mellan dessa.

Eftersom sounden är så tydligt kategoriserade utifrån sina beståndsdelar, blir det möjligt att prata om rösten på detaljnivå. Det i sin tur gör det enklare att ringa in och lösa problem.


Egna termer

För att kunna prata om dessa olika kategorier av sound används en rad egna termer inom CVT, som till exempel Neutral, Curbing, Overdrive och Edge. Cathrine Sadolin ville ha nya termer eftersom de redan existerande termerna inte är tydligt definierade utan betyder olika saker för olika personer. Detta blir väldigt tydligt om du frågar olika personer vad t ex falsett betyder, då du kommer få en rad olika förklaringar.

Grammatik för rösten

 Jag brukar jämföra CVT med grammatik. Om du vill lära dig spanska och åker till Spanien så kan du absolut plocka upp en hel del utan att känna till de bakomliggande reglerna. Men om du direkt får veta att alla verb som beskriver något du själv gör slutar på -o, så kan du snabbare lära dig språket och undvika misstag. På samma sätt kan du med hjälp av CVT lära dig principerna för att producera specifika sound, förstå hur din röst är uppbyggd och därmed enklare navigera i den.

 

Genreoberoende

Eftersom CVT inte står för något specifikt stilideal, utan visar oss en palett av möjligheter, är metoden genreoberoende och kan appliceras på allt från klassisk sång till dödsmetall. CVT-lärares uppgift är att hjälpa dig mot det sound du själv söker, och vi blir väldigt hårt drillade att hålla vårt eget tycke och smak för oss själva, vilket  tyvärr inte alltid är fallet med andra sånglärare - något som jag anser i värsta fall kan ha förödande konsekvenser för sångare.

 

Slår hål på myter & provocerar

I västvärlden har sångundervisningen utvecklats från den klassiska sångtraditionen och dess klangideal. Där finns såklart massor av användbar kunskap att hämta, men det har också skapat en hel del myter kring sång och röst. Sound som inte låter klassiska har inte bara stämplats som felaktiga, utan också ohälsosamma och skadliga - fast de bara är ljud som inte passar in i det klassiska stilidealet. Om vi går till det extrema, som att sjunga med distortion till exempel, så säger det ju sig självt att det inte kan vara skadligt när det finns många sångare som klarar av att sjunga så under sina turnéer utan att få röstproblem. Samtidigt kan vi se sångare med till synes god teknik som ändå får problem med sina röster. 

 

Även om tiderna har förändrats en hel del, så märker jag i mitt jobb som sångcoach att många saker från den klassiska sångskolan hänger kvar som ett eko, till exempel rädslan för starka och aggressiva ljud - som faktiskt inte är ett dugg skadliga om de utförs på rätt sätt.

 

Kritik mot CVT

CVT har kritiserats för att vara ovetenskapligt, skadligt och en rad andra saker. En hel del av kritiken tycker jag är helt obefogad, framförallt den kring att det skulle vara skadligt, då min erfarenhet tvärtom är att CVT hjälper många sångare med röstproblem. Men bara för att många sångare får bra resultat med tekniken, så betyder det ju inte att den täcker alla områden, är helt felfri eller den mest effektiva tekniken.

I takt med att jag utökat min kunskap och fått mer praktisk erfarenhet som sångcoach har jag idag lämnat delar av CVT bakom mig. Jag ser t ex bättre sätt att jobba med andning, stöd och hållning - det som idag utgör en del av det jag kallar linjering i min metod Holistisk sångteknik.

 

Hur jag hittade CVT

Jag hittade CVT för att jag sökte efter något som var greppbart och konkret, som faktiskt kunde hjälpa mig att bli en bättre sångare på ett tekniskt plan, eftersom jag inte fått någon som helst hjälp under alla de sånglektioner och sångkurser jag själv gått. Mer om den historien en annan gång!

 

Mitt arbetssätt idag

Idag ingår CVT som en av beståndsdelarna i min undervisning. Jag tycker att CVT:s sätt att organisera och kategorisera röstens ljud är överlägset alla andra metoder jag kommit i kontakt med. Som sångare är detta dock bara en av sakerna vi behöver hjälp med för att bli bättre sångare. Vi behöver färdigheter inom andning, stöd och hållning för att ha möjlighet att faktiskt hitta till alla dessa sound.

Därtill är det avgörande att vi faktiskt är närvarande i våra kroppar för att kunna styra över vårt instrument, samt hittar ett mindset där vi inte fastnar i blockeringar som håller oss tillbaka i vår utveckling. Inom alla dessa områden har jag till största del lämnat CVT till förmån för den kunskap som jag samlat på mig under mina 8 år inom yrket. Idag arbetar jag utifrån min egen metod som jag kallar Holistisk sångteknik, där CVT ingår som ett av flera verktyg.